Facebook

YouTube

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

Sekcja Epidemiologii

 • Raport z kontroli wewnętrznej dla działalności leczniczej - doc pdf
 • Raport z kontroli wewnętrznej dla praktyki zawodowej - doc pdf
 • WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ODBYWANIU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY - doc pdf

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

 • Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - doc pdf klauzula
 • Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - doc pdf klauzula
 • Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - doc pdf klauzula
 • Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - doc pdf klauzula
 • Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością - doc pdf klauzula

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

 • Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - doc pdf
 • Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - doc pdf

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok - doc pdf klauzula
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok/szczątków w granicach Rzeczypospolitej Polskiej - doc pdf klauzula
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok/szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - doc pdf klauzula
 • Oświadczenie rodziny dot. ekshumacji - doc pdf
 • Zlecenie poboru próbek wody - doc pdf

Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

Mapa zagrożeń