Facebook

YouTube

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY - ZIMA 2017

W elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 8 wypoczynków, w tym:

* 1 wypoczynek w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym przebywało 39 uczestników.

* 2 wypoczynki w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, w których przebywało 63 uczestników,

* 5 wypoczynków w miejscu zamieszkania (1 wypoczynek nie został zorganizowany, z powodu zbyt małej liczby uczestników), w których przebywało 48 uczestników.

Ulotki na temat „Bezpieczne ferie” (2 rodzaje) opracowane przez WSSE w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, przekazano do:

  • Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,
  • Urzędu Gminy w Siedlcu i Przemęcie,
  • Starostwa Powiatowego,
  • Wolsztyńskiego Domu Kultury,
  • Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie,
  • Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Wolsztynie.

Ponadto w czasie trwania wypoczynków i podczas przeprowadzanych kontroli przekazywano ulotki na temat „Jak uniknąć szerzenia się grypy sezonowej?”, „Zapobieganie grypie w szkołach i placówkach oświatowych”, „Nie poddaj się grypie!

Do prasy lokalnej opracowano artykuł na temat organizowanych wypoczynków dzieci i młodzieży na terenie powiatu wolsztyńskiego.

Przeprowadzono 6 kontroli, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Uczestnicy wypoczynku zimowego mieli zapewnione dobre warunki do utrzymania higieny osobistej.

Temperatura w pomieszczeniach, w których przebywali uczestnicy wypoczynku była zgodna z obowiązującymi przepisami.

W placówkach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży przestrzegany był całkowity zakaz palenia tytoniu. W widocznych miejscach umieszczone były oznaczenia graficzne i słowne informujące o zakazie palenia tytoniu.

Stan sanitarno – higieniczny i techniczny w placówkach wypoczynku nie budził zastrzeżeń.

 

Mapa zagrożeń