Facebook

YouTube

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

SYSTEM JAKOŚCI

Nadrzędnym celem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu usług poprzez utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/ IEC 17020:2012 „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

  • Politykę Jakości,
  • Księgę Jakości,
  • 11 Procedur ogólnych,
  • 1 Instrukcję,
  • Procedury techniczne.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie znają Politykę Jakości oraz stosują powyższe dokumenty Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/ IEC 17020:2012.

Za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w PSSE w Wolsztynie odpowiada Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości Dominika Kmieć.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie wykonuje zadania określone w przepisach prawa, w sposób profesjonalny, rzetelny, terminowy, bezstronny
i neutralny. Realizacja tych zadań służy zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu wolsztyńskiego.

POLITYKA JAKOŚCI

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Jakości" - otwórz

Polityka Jakości – otwórz

 

Mapa zagrożeń