Facebook

YouTube

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

KONKURS "SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK" IV EDYCJA

Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych, które uczestniczą lub nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe, tak jak w poprzedniej edycji konkursu, polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana Laureatom w terminie do dnia 28 maja 2020 r. Dla Laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za I, II i III miejsce).

Pracę konkursową wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wolsztynie, ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zaproszenie do udziału w konkursie podpisane przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Regulamin konkursu „Szkoła wolna od używek”

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka – osoba niepełnoletnia

Klauzula PSSE w Wolsztynie pełnoletni

Klauzula PSSE w Wolsztynie niepełnoletni

Klauzula WSSE w Poznaniu pełnoletni

Klauzula WSSE w Poznaniu niepełnoletni

 

Mapa zagrożeń