Facebook

YouTube

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

WYPOCZYNEK LETNI 2019 - PODSUMOWANIE

Przeprowadzono 33 kontrole bieżące. W skontrolowanych placówkach wypoczynku przebywało 1295 uczestników.

Uczestnicy wypoczynku mieli zapewniony dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody oraz odpowiednie warunki do utrzymania higieny osobistej. Uczestnicy wypoczynku posiadali również własne środki higieny osobistej.

Woda do budynków doprowadzona była z wodociągu publicznego, lokalnego lub własnego ujęcia. Nieczystości płynne odprowadzane były do kanalizacji centralnej lub zbiornika bezodpływowego. Nieczystości stałe gromadzone były w kontenerach, pojemnikach metalowych lub plastikowych.

W pomieszczeniach zapewniona była wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, okna miały konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Pomieszczenia sanitarne zlokalizowane były w obiektach wypoczynku.

            Podczas wypoczynku zapewnione było dożywianie:

  • wypoczynek w formie wyjazdowej oraz pod namiotami - uczestnicy mieli zapewnione 3 lub 4 posiłki,
  • wypoczynek zorganizowany w miejscu zamieszkania - uczestnicy mieli zapewnione 2, 3 lub 4 posiłki.

Uczestnikom wypoczynku zapewniono warunki do uprawiania sportu i rekreacji – korzystali z m.in. sal gimnastycznych, sal zajęć, boisk, placów rekreacyjnych, placów zabaw, basenów, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

W obiektach wypoczynku znajdowały się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Opieka medyczna zapewniona była na miejscu lub w pobliskich przychodniach czy szpitalach. Podczas kontroli zanotowano:

  • 1 zachorowanie (angina),
  • 12 wypadków i urazów (w tym: złamanie ręki, ukąszenie przez kleszcze, ciało obce w oku, krwotok z nosa, stłuczenie palca u nogi, złamanie nogi).

W placówkach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przestrzegany był zakaz palenia. W widocznych miejscach umieszczone były oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Stan sanitarno-higieniczny i techniczny w placówkach wypoczynku nie budził zastrzeżeń.


Podczas kontroli przekazywano ulotki: „Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje” i „Patent na Bezpieczne Wakacje” oraz omawiano zagadnienia dotyczące bezpiecznych warunków wypoczynku i opieki.

Na stronie internetowej zostały umieszczone informacje dotyczące wypoczynku letniego oraz profilaktyki związanej z zakażeniem wirusem HIV, kleszczami, środkami zastępczymi i nadmierną ekspozycją na słońce. Do prasy lokalnej przekazano informacje dotyczące kontroli w sezonie letnim 2019.

W związku z interwencją nieprogramową „Bezpieczne wakacje” zorganizowano 15 akcji informacyjno-edukacyjnych na 15 wypoczynkach dla 781 uczestników oraz kadry pedagogicznej. Uczestnikom wypoczynku przekazywane były materiały informacyjno–edukacyjne oraz gadżety promocyjne pozyskane od jednostek samorządów terytorialnych. Podejmowano współpracę z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

 

Mapa zagrożeń