Facebook

YouTube

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

WYPOCZYNEK ZIMOWY 2019 - PODSUMOWANIE

            W elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 6 wypoczynków, w tym:

* 2 wypoczynki w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie – 106 uczestników,

* 1 wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku – 30 uczestników,

* 3 wypoczynki w miejscu zamieszkania - 71 uczestników.

            Przeprowadzono 4 kontrole bieżące wypoczynków, na których przebywało 149 uczestników. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

           Kontrolowane obiekty spełniały wymagania w zakresie wysokości. Zmierzono wysokość w 5 pomieszczeniach na 3 wypoczynkach (2,57 m – 3,1 m) – była zgodna z obowiązującymi przepisami. Ściany, sufity, podłogi oraz posadzki były w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Uczestnicy wypoczynku mieli zapewnioną odpowiednią ilość bieżącej zimnej i ciepłej wody. Nieczystości płynne odprowadzane były do kanalizacji centralnej. Woda do budynków doprowadzana była z wodociągu publicznego lub z własnego ujęcia. W obiektach zapewnione było ogrzewanie centralne własne lub centralne z sieci ciepłowniczej.

            We wszystkich pomieszczeniach zapewniona była wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Okna miały konstrukcję umożliwiającą otwieranie, istniała możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zmierzono temperaturę w 5 pomieszczeniach na 3 wypoczynkach (20oC - 21,1oC) – była zgodna z obowiązującymi przepisami.

            Pomieszczenia sanitarne były zlokalizowane w obiektach i wyposażone w środki higieny osobistej – mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk, papier toaletowy. Środki czystościowe, dezynfekujące oraz sprzęt porządkowy przechowywano w sposób prawidłowy. Nieczystości stałe gromadzone były w kontenerach, pojemnikach metalowych lub pojemnikach plastikowych.

            Uczestnicy wypoczynków mieli zapewnione dożywanie:

• na wypoczynkach zorganizowanych w formie wyjazdowej uczestnicy mieli zapewnione 3 posiłki (śniadanie, obiad i kolacja) lub 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja) przygotowywane na miejscu,

• na wypoczynkach zorganizowanych w miejscu zamieszkania uczestnicy mieli zapewnione 2 posiłki (II śniadanie, obiad) lub 3 posiłki (II śniadanie, obiad, podwieczorek) zapewnione poza placówką.

          W placówkach wypoczynku znajdowały się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Opieka medyczna zapewniona była na miejscu lub w pobliskich podmiotach leczniczych. Nie zanotowano zachorowań, urazów, hospitalizacji oraz zatruć pokarmowych.

            Uczestnicy wypoczynku korzystali z sal gimnastycznych, sal do zajęć ruchowych, sal konferencyjnych oraz pływalni.

            Na terenie placówek wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży przestrzegany był całkowity zakaz palenia. W widocznych miejscach umieszczone były oznaczenia graficzne i słowne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

            Stan sanitarno – higieniczny i techniczny w placówkach wypoczynku nie budził zastrzeżeń.      

         W czasie trwania wypoczynków i podczas przeprowadzanych kontroli przekazywano ulotki: „Bezpieczne ferie” i „Jak unikać szerzenia się grypy sezonowej?”.

 

Mapa zagrożeń