ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2018

   W elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 81 wypoczynków, w tym:

* 44 wypoczynki w obiektach hotelowych lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie,

* 6 wypoczynków w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku,

* 9 wypoczynków pod namiotami ze stałą infrastrukturą,

* 2 wypoczynki pod namiotami bez stałej infrastruktury,

* 20 wypoczynków w miejscu zamieszkania.

   Przeprowadzono 34 kontrole bieżące oraz 1 kontrolę interwencyjną. W skontrolowanych placówkach wypoczynku przebywało 1458 uczestników.

   Podczas kontroli przekazywano ulotki: „Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje”, „Bezpiecznie w lesie”, „Bezpiecznie nad wodą” opracowane przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu oraz omawiano zagadnienia dotyczące bezpiecznych warunków wypoczynku i opieki. Na stronie internetowej umieszczono informację dotyczącą wypoczynku letniego.

   Przedstawiciel PSSE w Wolsztynie (Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży) brał udział w akcji zorganizowanej dla dzieci przebywających na półkoloniach w powiecie grodziskim i ich opiekunów pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”. W przedsięwzięciu uczestniczyli również przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, Grodzisku Wlkp. i Nowym Tomyślu, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach, Policji Wodnej w Poznaniu oraz przedstawiciele lokalnych mediów – około 200 osób.

   W związku z interwencją nieprogramową „Bezpieczne wakacje” zorganizowano 12 akcji informacyjno-edukacyjnych na 12 wypoczynkach dla 332 uczestników oraz kadry pedagogicznej, uczestnikom wypoczynku wręczane były upominki i materiały informacyjno – edukacyjne. Podejmowano współpracę z Komendą Powiatową Policji w Wolsztynie, Komisariatem Policji w Siedlcu oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Wolsztynie.

   W czasie trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w dwóch obiektach wypoczynku wydano zalecenia. W jednym z obiektów stwierdzono nierówną nawierzchnię dróg i przejść, natomiast w drugim - brak wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych. Zalecenie te zostaną wykonane przed sezonem letnim 2019.

   W kontrolowanych obiektach ściany, sufity, podłogi oraz posadzki były w dobrym stanie technicznym. Uczestnicy wypoczynku mieli zapewnioną odpowiednią ilość bieżącej zimnej i ciepłej wody. Nieczystości płynne odprowadzane były do kanalizacji centralnej lub zbiornika bezodpływowego. Woda do budynków doprowadzana była z wodociągu publicznego, lokalnego lub własnego ujęcia.

  We wszystkich pomieszczeniach zapewniona była wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Okna miały konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Pomieszczenia sanitarne były zlokalizowane w obiektach i wyposażone w środki higieny osobistej – mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk, papier toaletowy. Uczestnicy wypoczynków posiadali również własne środki do higieny osobistej. Środki czystościowe, dezynfekujące oraz sprzęt porządkowy przechowywano w sposób prawidłowy. Nieczystości stałe gromadzone były w kontenerach, pojemnikach metalowych lub plastikowych.

   Uczestnicy wypoczynków mieli zapewnione dożywianie:

• na wypoczynkach zorganizowanych w formie wyjazdowej uczestnicy mieli zapewnione na miejscu 3 lub 4 posiłki – śniadanie, obiad i kolacja lub śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja;

• na wypoczynkach zorganizowanych w miejscu zamieszkania uczestnicy mieli zapewnione:

* na 2 wypoczynkach 1 posiłek (obiad) był dowożony (catering),

* na 1 wypoczynku 1 posiłek (śniadanie) był dowożony (catering), a 1 posiłek (obiad) był zapewniony poza placówką,      

* na 1 wypoczynku 1 posiłek (obiad) zapewniony był na miejscu w ośrodku,

* na 2 wypoczynkach 2 posiłki (drugie śniadanie i obiad) zapewnione były na miejscu;

• na wypoczynkach pod namiotami uczestnicy mieli zapewnione na miejscu 4 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.

   W placówkach wypoczynku znajdowały się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Była również zapewniona opieka medyczna na miejscu lub w pobliskich przychodniach czy szpitalach. W miejscach wypoczynku wydzielone były pokoje chorych. Podczas kontroli zanotowano:

  • 6 zachorowań, w tym: infekcje dróg oddechowych, podejrzenie udaru słonecznego, przeziębienie, reakcję alergiczną,
  • 18 wypadków i urazów, w tym: rany cięte dłoni, ranę ciętą głowy, uszkodzenie torebki stawowej, poparzenie, ukąszenia przez kleszcze, ciało obce w dłoni.

   Uczestnicy wypoczynku korzystali z sal gimnastycznych, sal zajęć lub boisk oraz basenów, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

  Na terenie placówek wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przestrzegany był zakaz palenia. W widocznych miejscach umieszczone były oznaczenia graficzne i słowne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Stan sanitarno – higieniczny i techniczny w placówkach wypoczynku nie budził zastrzeżeń.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń