Facebook

YouTube

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

WYPOCZYNEK ZIMOWY DZIECI I MŁODZIEŻY 2018

W elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 9 wypoczynków, w tym:

* 5 wypoczynków zorganizowanych w formie wyjazdowej – łącznie 256 uczestników (2 wypoczynki zorganizowane w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, 3 wypoczynki zorganizowane w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku),

* 4 wypoczynki zorganizowane w miejscu zamieszkania – łącznie 64 uczestników.

Przeprowadzono 4 kontrole wypoczynków. Kontrolowane obiekty spełniały wymagania w zakresie wysokości. Zmierzono wysokość w 3 pomieszczeniach (wahała się od 3,17 m do 4,06 m) – była zgodna z obowiązującymi przepisami. Ściany, sufity, podłogi oraz posadzki były w dobrym stanie technicznym. Uczestnicy wypoczynku mieli zapewnioną odpowiednią ilość bieżącej zimnej i ciepłej wody. Ścieki odprowadzane były do kanalizacji centralnej. Woda do budynków doprowadzana była z wodociągu publicznego lub z własnego ujęcia. W obiektach zapewnione było ogrzewanie centralne własne.

We wszystkich pomieszczeniach zapewniona była wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Okna miały konstrukcję umożliwiającą otwieranie, istniała możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zmierzono temperaturę w 5 pomieszczeniach (wahała się od 20 oC do 21,3 oC) – była zgodna z obowiązującymi przepisami. Pomieszczenia sanitarne były zlokalizowane w obiektach i wyposażone w środki higieny osobistej – mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk, papier toaletowy. Środki czystościowe, dezynfekujące oraz sprzęt porządkowy przechowywano w sposób prawidłowy i stosowano zgodnie z przeznaczeniem. Odpady stałe gromadzone były w kontenerach lub pojemnikach plastikowych.

Uczestnicy wypoczynków mieli zapewnione dożywianie.

W placówkach wypoczynku znajdowały się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Na jednym z wypoczynków zanotowano 1 uraz (rana cięta głowy), natomiast nie zanotowano zachorowań, hospitalizacji oraz zatruć pokarmowych.

Uczestnicy wypoczynku korzystali z sal gimnastycznych lub sal zajęć.

Na terenie placówek wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży przestrzegany był całkowity zakaz palenia. W widocznych miejscach umieszczone były oznaczenia graficzne i słowne informujące o zakazie palenia.

Stan sanitarno – higieniczny i techniczny w placówkach wypoczynku nie budził zastrzeżeń.

W czasie trwania wypoczynków i podczas przeprowadzanych kontroli przekazywano ulotki: „Patent na bezpieczne ferie”, „Bezpieczne ferie”, „ Fakty i mity o grypie” i „Jak unikać szerzenia się grypy sezonowej?”.

Do prasy lokalnej przekazano informację na temat organizowanych wypoczynków dzieci i młodzieży na terenie powiatu wolsztyńskiego.

 

Mapa zagrożeń