ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

KONKURS "SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK" 2018

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Prace konkursowe będą oceniane na poziomie: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu przez zespół projektowy projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu go (w wersji papierowej) do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w terminie do 16 kwietnia 2018 r.
Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału Konkursu w dniu 15 czerwca 2018 r. w Warszawie.
Informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl

 

Regulamin konkursu
Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa
Zał. 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału
Zał. 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału
Zał. 4 Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału
Zał. 5 Karta projektu

Zał. 6 Sprawozdanie z realizacji projektu

 

Mapa zagrożeń