ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

KONKURS "NIE DAJ SZANSY AIDS"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie informuje, że w roku szkolnym 2017/18 odbędzie się 14 edycja konkursu pod hasłem "Nie daj szansy AIDS", kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Konkurs jest jednym z zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021.

Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem "Krótka historia o HIV", który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową oraz zachęcał do wykonania testu w kierunku HIV po każdym ryzykownym zachowaniu. Wiedza o drogach zakażenia, objawach, leczeniu oraz profilaktyce pozwoli chronić siebie i innych.
Pracę laureata wraz z załącznikami (zgoda na udział ucznia w konkursie oraz protokół z etapu szkolnego) proszę przesłać do dnia 20 października 2017 r. na adres: Powiatowa Stacja Saniatarno - Epidemiologiczna w Wolsztynie, ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn.

Regulamin konkursu
Zgoda na udział ucznia w konkursie
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika

 

Mapa zagrożeń