ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2017

W czasie trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przeprowadzono 40 kontroli bieżących i 1 kontrolę sprawdzającą. W jednym z wypoczynków zorganizowanym pod namiotami bez stałej infrastruktury stwierdzono zły stan sanitarno – higieniczny i nałożono dwa mandaty karne.

W skontrolowanych placówkach wypoczynku przebywało 1 857 uczestników.

Podczas kontroli przekazywane były ulotki: „Kleszcze”, „Chroń siebie i innych. Myj ręce”, „Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje”, „Bezpiecznie nad wodą”, „Bezpiecznie w lesie” opracowane przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu oraz omawiane były zagadnienia dotyczące bezpiecznych warunków wypoczynku i opieki w czasie korzystania z akwenów wodnych.

W zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzano dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych („Patent na bezpieczne wakacje”, „Kleszcze”, „Wędzone nie zawsze trzyma dłużej”, „Dym tytoniowy szkodzi niepalącym”, „Sól” oraz „Stop Dopalaczom”, a także obowiązujący znak „Zakazu palenia”), przeprowadzono pogadanki i konkursy.

Wspólnie z PSSE w Grodzisku Wlkp. wsparto akcję pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo – nad wodą” zorganizowaną dla dzieci przebywających na półkoloniach w powiecie grodziskim i ich opiekunów. W przedsięwzięciu uczestniczyli także przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp., Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp., Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach, Policji Wodnej w Poznaniu oraz przedstawiciele lokalnych mediów – około 250 osób.

W związku z interwencją nieprogramową „Bezpieczne wakacje” zorganizowano 5 akcji edukacyjnych dla 194 dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej, uczestnikom wypoczynku wręczane były upominki i materiały informacyjno – edukacyjne.

W placówkach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przestrzegany był zakaz palenia tytoniu. W widocznych miejscach umieszczone były oznaczenia graficzne i słowne informujące o zakazie palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdza się, że organizatorzy wypoczynku starają się zapewnić uczestnikom odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne do wypoczynku, rekreacji oraz spożywani posiłku.

 

Mapa zagrożeń