ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP

15 listopada 2017 r. odbędzie się szkolenie "Substancje, mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy". Szkolenie to jest odpłatne i przeznaczone dla pracodawców i pracowników służb BHP w zakładach pracy, w których stosowane są lub mogą powstać w trakcie pracy czynniki rakotwórcze lub mutagenne. Więcej informacji na stronie internetowej.

 

Mapa zagrożeń