ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

Program dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów) Realizacja Programu przez kadrę przedszkolną woj. Wielkopolskiego.

Celem ogólnym jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Celem szczegółowym jest:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju
  emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 2. Uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 3. Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich,
  ich rodziców i opiekunów.
 4. Uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych
  u dzieci.
 5. Przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu
  i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 6. Zachęcenie do wspólnego spędzenie czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.
 

Mapa zagrożeń