ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w listopadzie 2016 roku realizację programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”. Został on zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Główne cele programu:          
- opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,          
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,   
- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Grupa, do której należy skierować program profilaktyki antytytoniowej, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.

Podczas zajęć dzieci będą:    
- dyskutować,  
- wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
- przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,        
- liczyć koszty palenia papierosów,      
- pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,       
- tworzyć komiks z bohaterami programu.

Nagrane zostały również filmy edukacyjne z udziałem psychologów oraz autorów programu. Pierwszy cykl to trening umiejętności wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola. W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola. Film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony został założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

Filmy umożliwiają:     
- szybkie i łatwe zapoznanie się z programem,  
- poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, 
- poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem, 
- poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniami dzieci,    
- skłonienie do refleksji i przemyśleń.

Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale youtube Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan

 

Mapa zagrożeń