Facebook

YouTube

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację I edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 - letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych.

Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, natomiast w szkołach realizacją zadań programowych zajmują się osoby wyznaczone przez dyrekcję danej placówki oświatowo – wychowawczej.

Cel ogólny programu:

Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacji, kiedy inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
 • Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
 • Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program składa się z pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

Tytuły zajęć:                    

 • Wycieczka,
 • Co i dlaczego dymi?
 • Jak się czuję kiedy dymi papieros?
 • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 • Jak unikać dymu papierosowego?

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:

1. Metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.         W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:

 • Wycieczka,
 • narysuj i napisz – diagnoza wiedzy,
 • „burza mózgów” – dzieci mówią, co dymi, dlaczego dymi,
 • ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,
 • drama – zabawa w kwiatki,
 • piosenka – postać smoka Dinka,
 • zabawa w pociąg – ilustracje do historyjki,
 • znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”.

2. Praca w małych grupach – dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.

3. Wspierająca rola nauczyciela – nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.

W ramach programu „Czyste Powietrze Wokół Nas” przygotowano następujące materiały: broszura ze scenariuszem zajęć dla dzieci i rodziców, plakat, kolorowanka oraz piosenka.

book 2389229 1280  pens 156016 1280  plakat   music 25705 1280
 Podręcznik  Kolorowanka  Plakat  Piosenka o Dinku
 music 25705 1280  sprawozdanie    

 Piosenka o Dinku -
wersja instrumentalna

 Druk sprawozdawczy    
 

Mapa zagrożeń