Facebook

YouTube

ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 

Koszt badania wynosi 106 zł, płatne w punkcie przyjmowania prób (sekretariat PSSE w Wolsztynie) w momencie dostarczenia próbek (nie ma możliwości opłaty badania kartą płatniczą). Fakturę otrzymuje klient przy odbiorze wyników.

Badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella przeprowadza się u osób wykonujących prace na stanowiskach związanych z:

 • wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, leków doustnych, a także wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • przygotowaniem i wydawaniem leków, posiłków i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, leki oraz wodę do spożycia przez ludzi stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, zatrudnionych w:
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach hurtowych i detalicznych obrotu nieopakowaną żywnością,
 • zakładach uzdatniających i dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub lód do celów spożywczych,
 • zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu,
 • zakładach mleczarskich przy pozyskiwaniu i przetwórstwie mleka oraz na fermach; dotyczy również rolników gospodarujących indywidualnie,
 • gospodarstwach rolnych, w których produkuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, w odniesieniu do osób biorących udział w pracach wymagających bezpośredniego kontaktu z nieopakowanymi środkami spożywczymi lub prowadzących takie gospodarstwa,
 • aptekach, punktach aptecznych, sklepach zielarskich i hurtowniach farmaceutycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej w tym w żłobkach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • przedszkolach i innych miejscach przebywania dzieci do lat 6,
 • podmiotach świadczących usługi w wagonach restauracyjnych, barowych oraz przy przewozie nieopakowanych artykułów żywnościowych w wagonach chłodniach,
 • podmiotach świadczących usługi na statkach powietrznych i wodnych na stanowiskach stewardów i stewardes.

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:

 • uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
 • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.)

Instrukcja pobierania i transportu próbek kału w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella/Shigella

PROB

Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje trzy próbki kału zebrane z trzech kolejnych dni (poniedziałek-wtorek-środa) na wymazówki z podłożem transportowym.

UWAGA: Nie pobierać kału w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem 7 dni od jej zakończenia!

1. Pobieramy trzy wymazówki z podłożem transportowym (do nabycia od poniedziałku do piątku w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie w godzinach 7:00-14:35).

Próbki pobieramy według następującego schematu:

DZIEŃ 1 – niedziela
wymazówka nr 1
DZIEŃ 2 – poniedziałek
wymazówka nr 2
DZIEŃ 3 – wtorek
wymazówka nr 3
 • kał oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku,
 • za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku,

kał1

kał2

 • jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta,
 • wymazówkę włożyć do probówki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą pobrania,
 • pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 8oC). PRÓBEK NIE NALEŻY ZAMRAŻAĆ!

2. Wymazówki do badań umieszczamy w pojedynczym przezroczystym foliowym woreczku i dostarczamy do Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie wszystkie razem trzeciego dnia.

PRÓBKI PRZYJMUJEMY TYLKO WE WTORKI
W GODZINACH 7:00-11:00

(obowiązuje kolejność zgłoszeń, maksymalna ilość przyjętych - 15 osób)

3. Wypełniamy czytelnie i dokładnie „FORMULARZ” (dostępny w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologcznej w Wolsztynie).

Koszt badania wynosi 106 zł. Płatne TYLKO GOTÓWKĄ w chwili oddawania próbek.

4. Wyniki można odebrać po 10 dniach.

5. Po otrzymaniu wyników należy zgłosić się do lekarza w poradni medycyny pracy.

Odbiór wyników:

- osobiście, lub

- przez osobę wskazaną (imię i nazwisko) w dniu oddania materiału do badań.

WAŻNE!!!

W każdym przypadku należy okazać się dowodem osobistym i numerem otrzymanym w dniu oddania materiału do badań

 

Mapa zagrożeń