ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2017

31 maja jest obchodzony Światowy Dzień Bez Tytoniu. Tegoroczny temat ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) to "Tytoń - zagrożenie dla rozwoju" ("Tobacco -  a threat to development"). Podczas tego święta, obchodzonego corocznie od 1987 roku, WHO stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. 

Główne zamierzenia tegorocznych obchodów to:

  • zwrócenie uwagi na związek między stosowaniem wyrobów tytoniowych, kontrolą tytoniu oraz zrównoważonym rozwojem, 
  • zachęcanie krajów do włączania kontroli tytoniu do swoich krajowych działań w ramach 2030 Agendy Zrównoważonego Rozwoju, 
  • wspieranie państw członkowskich i społeczeństwa oraz partnerów w krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii i planów rozwoju oraz osiągnięcia priorytetowych działań w zakresie kontroli tytoniu, 
  • pokazanie, w jaki sposób poszczególni ludzie mogą przyczynić się do stworzenia świata wolnego od tytoniu. 

Punkt informacyjno – edukacyjny w: Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie

W dniu 26 maja 2017 r. przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wolsztynie zorganizował akcję informacyjno – edukacyjną dla uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Przemęcie. Działanie miało formę punktu informacyjno - edukacyjnego, w ramach którego zainteresowane osoby mogły zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera oraz uzyskać informacje na temat szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto przeprowadzono dystrybucję materiałów informacyjno - edukacyjnych.

 


„Biała Sobota”

W dniu 27 maja 2017 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie została zorganizowana „Biała Sobota”, w ramach której mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego i powiatów ościennych mogli skorzystać z bezpłatnych badań i pomiarów. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie, włączyli się w działania profilaktyczne oferowane społeczności. Przygotowano punkt informacyjno - edukacyjny, przy którym zainteresowane osoby mogły dokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera, zasięgnąć porad prawnych dotyczących ustawy antynikotynowej i otrzymać ulotki edukacyjne.


Konkurs plastyczny i apel w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu zorganizowano apel, podczas którego podsumowano konkurs plastyczny na plakat promujący niepalenie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej - 93 osoby. Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Urząd Gminy w Siedlcu.


Konkurs wiedzy o tytoniu w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu

W dniu 6 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wolsztynie w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu i podsumowania realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” zorganizował konkurs wiedzy o tytoniu, który kierowany był do uczniów klasy piątej szkoły podstawowej. Udział w przedsięwzięciu wzięło 19 uczniów. Komisja konkursowa sprawdziła prace i wyłoniła zwycięzców. Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Wolsztynie.

 

Mapa zagrożeń