ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 23
Polish English French German Russian

logo niepodleglo

KONKURS "PALIĆ, NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE"

Rozpoczęła się XVII edycja konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, skierowanego do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018, we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Zadanie konkursowe w tegorocznej edycji polega na stworzeniu rebusu, którego rozwiązaniem będzie hasło o tematyce promującej niepalenie.

Prace konkursowe wraz z niezbędną dokumentacją należy przesłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wolsztynie, ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn do dnia 3 kwietnia 2017 roku.

Regulamin

W etapie szkolnym wzięło udział 170 uczniów. Na etap powiatowy wpłynęło 11 prac konkursowych. Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody:

I miejsce - Jakub Kruk - Szkoła Podstawowa nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie,

II miejsce - Irmina Kaczmarek - Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Kębłowie,

III miejsce - Marta Marciniak - Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie.

 

I MIEJSCE - JAKUB KRUK (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W WOLSZTYNIE)

 I miejsce

 

II MIEJSCE - IRMINA KACZMAREK (ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KĘBŁOWIE)

II miejsce

 

III MIEJSCE - MARTA MARCINIAK (ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKUM EKONOMICZNE, TECHNIKUM HOTELARSKIE, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEMĘCIE)

III miejsce

 

Mapa zagrożeń